DÖK

2022/2023-as tanév
Diákönkormányzat osztályképviselők

3. osztály:
• Geczinger Tamás
• Vithalm Nándor

4. osztály:
• Blahó Léna
• Kovács Anna Csenge

5. osztály:
• Geczinger Kitti
• Gregorits Lili

6. osztály:
• Rostás Krisztián (tartalékos  )
• Rostás Viktor
• Tamtom Dávid

7. osztály:
• Kovács Patrik
• Sulyok Marcell

8. osztály:
• Bergendi Emma
• Csonka Nóra

DÖK elnök: Bergendi Emma 8. oszt. tanuló

Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus: Szakál Henriett pedagógus

A DÖK üléseinek helye és időpontja: 21-es terem, minden hónap első szerdája, 7.45 órakor

A 2022/2023-as tanév céljai, feladatai:


Nem lehet elég korán kezdeni a gyerekek, diákok demokráciára nevelését. Az iskolai demokrácia elképzelhetetlen egy olyan szerv nélkül, amely a diákok érdekeit képviselni tudja a nevelőtestület és az iskola más szervei felé.
A diákönkormányzat feladata: A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat legfontosabb feladatai közé tartozik a tanulói jogok képviselete, iskolánk képviselete ünnepségeken és megemlékezéseken, illetve a szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítása intézményen belül és kívül, valamint a jó tanárdiák kapcsolat fenntartása. Célunk ezen felül olyan ifjúsági szervezet létrehozása, melyben a tagok, és rajtuk keresztül az iskola diákjai örömmel és aktívan vállalnak feladatokat, saját kreatív ötleteikkel állnak elő, és a megvalósításban is tevékenyen részt vesznek. A DÖK önállóbbá teszi a diákokat, változatosabbá teszi a diákéletet, hozzájárul az intézményi kommunikáció gyorsabb, célirányos áramlásához: pl.: DÖK faliújság, iskolarádió rendszeres működtetése, internetes portál; iskolai facebook oldal segítése, támogatása.
A DÖK törvény szerinti elsőrendű feladata az érdekképviselet, ám a gyakorlatban az iskolai élet és programszervező szerepe érvényesül leginkább. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a diákönkormányzat megkapja működéséhez szükséges információkat, eszközöket.
Mivel Diákönkormányzatunk érdekképviseleti szerv, jogainkat és kötelességeinket a közoktatási törvény és a DÖK SZMSZ is tartalmazza. A jogok gyakorlásának demokratikus keretei adottak iskolánkban, hiszen a DÖK három fontos jogát is gyakorolhatja: a tájékozódási jogot, a véleménynyilvánítási jogot és az egyetértési jogot.
Mindezeket figyelembe véve az Ászári Jászai Mari Általános Iskola Diákönkormányzata a következő célokat határozta meg a 2022/2023-as tanévre.
Céljaink, feladataink:
 A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával.
 Az évek óta sikeresen működő rendezvények megszervezése.
 Az őszi és a tavaszi hulladékgyűjtés lebonyolítása.
 Jutalmazni a versenyeken kiválóan teljesítő diákokat és a közösségi munkát végzőket.
 A közösségi és kulturális tevékenységek további segítése: ezen belül kiemelt helyen a szabadidős programszervezést, többek között a Szülők-Nevelők bálját, Falukarácsonyt, Farsangot és a Jászai-napokat.
A 2022/2023-es tanév munkaterve

A diákönkormányzat minden hónap első szerdáján 7.45 órakor tartja üléseit a 3-8.
osztályokból delegált 2-2 fővel a következő tematika szerint:


Szeptember
 Alakuló ülés- szeptember 7.
 Vezetők, tisztségviselők megválasztása
 Házirend véleményezése, elfogadása
 Éves munka tervezése, munkaterv elfogadásaelfogadása
 Hulladékgyűjtés propagálása, segítők megszervezése
 Tisztasági verseny meghirdetése a felsős osztályokban
 „Mazsolaavató”- Ötödikesek felsőssé avatása (szeptember 27.)
 Az iskolarádió beindításának megszervezése, szerkesztők toborzása (hetente / kéthetente 1 alkalommal)
 Kupakgyűjtés meghirdetése – (Aranyhaj világa Alapítvány részére)

Október
 DÖK gyűlés- október 5.
 Előző hónap eseményeinek értékelése
 Iskolarádió beindítása

 Jeles napok: - Zenei világnap - okt. 1.
- Október 6.-Aradi Vértanúk Emléknapja (vers az iskolarádióban)
- AZ 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja- megemlékezés a faliújságon keresztül.
- „Tökéletes nap”- tökből figurák készítése - kiállítás szervezése (alsó, felső)

November
 DÖK gyűlés –november 2.
 Előző hónap eseményeinek értékelése
 Márton-nap (november 11.) - faliújság
 Egészségnevelési hét (november ?.) - programok lebonyolításának segítése (védőnő, fogorvos, mentősök meghívása-előadássorozat)
 Egészségvédelmi hónap jegyében gyümölcskoktélok -recept ajánlókkal kóstoló, zöldség és gyümölcsszobrok készítése, gyümölcs és gyógyteák felismerése- kóstolása,
 Jeles napok: - Magyar Tudomány napja november 3. (faliújság)
 Luca- napi (dec. 13.) bolhapiac előkészítése; ötletek, javaslatok
 Szülők- és Nevelők Bálja

December
 DÖK gyűlés- december 7.
 Előző hónap eseményeinek értékelése
 Mikulás-nap (dec. 6.) ; Mikulás bulik szervezése osztályszinten
 Bolhapiac: Luca- napi vásár alsósoknak (dec.13.)
 Aula ünnepi dekorációjának segítése

Január
 DÖK gyűlés- január 4.
 Előző hónap eseményeinek értékelése
 Féléves munka értékelése
 Farsang előkészítése
 Jeles napok: Magyar Kultúra Napja (jan.22.)– TOTÓ (faliújság)

Február
 DÖK gyűlés – február 1.
 Előző hónap eseményeinek értékelése
 Farsang lebonyolításában való részvétel - február 4.
 „Szívküldi” (febr. 14.) - iskolarádió
 Jászai-napok dekorációjának elkészítésében való segítségnyújtás megbeszélése, lebonyolítása

Március
 DÖK gyűlés – március 1.
 Előző hónap eseményeinek értékelése
 Jeles napok: - Szent Gergely napja március 12.
 - 1848-as Forradalom és Szabadságharc március 15. (iskolarádió- szabadságharci dalok hallgatása)
 - Víz világnapja március 22. –vízcsepp forma alakítása az iskola tanulóiból-fotózása
 - Színházi világnap március 27. (színházlátogatás; Győr vagy Tatabánya)

Április
 DÖK gyűlés – április 5.
 Előző hónap eseményeinek értékelése
 Április 11- Költészet Napja- költészet-napi felolvasóreggel az aulában (versek); diákok- tanárok
 Április 22. Föld Napja- Mentsük meg a Földet! „Gondold újra!” – Készíts valami újat a régiből!- (PET palackok, kupakok, zacskók, flakonok, dobozok stb.felhasználásával) Egyéni verseny felsősöknek - Az 1-3. díjazása az iskola tanulóinak és tanárainak szavazata alapján

Május
 DÖK gyűlés – május 3.
 Előző hónap eseményeinek értékelése
 Madarak és Fák Napja- a kitett madáretetők ellenőrzése, javítása (alsósok)
 „Az év madara” képekből fotókiállítás- kiállítás az aulában (felsősök)
 „Kerékpáros kirajzás”- a kerékpárzás népszerűsítése; Kerékpáros napló- az iskolába legtöbbször kerékpárral érkezők díjazása. Az országos Bringatábor lehetőségének bemutatása, ajánlása.
 Kirándulás Lábatanra az Ökoturisztikai Kozpontba- a tisztasági verseny nyertes osztálya részére
Június
 DÖK gyűlés – június 7.
 Az éves munka értékelése
 Ballagás– 8. osztályosok búcsúztatása és az ünnepség lebonyolításában való közreműködés

Készítette: ARX Biztonsági Bt., 2012.

 Belépés